Vēsture

Vēsture.

Projekts ir iecerēts kā vēsturiski tehniskais Latvijas mantojums. Šajā projektā mēs nepievērsīsim lielu uzmanību kompānijām, kuras ražo rakstāmmašīnas. Varam aplūkot dažas tehniskās īpatnības. Bet mūs vairāk interesē to “dzīves ceļš” dažādos Latvijas vēsturiskajos periodos. Uzmanību veltīsim arī cilvēkiem un laikam, kad tas ir noticis. Dažas mašīnas ir sliktā stāvoklī, tām ir nepieciešama restaurācija. Tomēr mēs tās izvietosim mājas lapā kā interesantus eksponātus. 

Latvija ir unikāla valsts!

Tikai dažas pasaules valstis var lepoties ar tādu rakstāmmašīnu valodu pārpilnību. No kurienes Latvijā ir tik daudz rakstāmmašīnu latviešu, krievu, vācu, angļu valodās? Kas ir ražojis rakstāmmašīnas, un kurš ir iestatījis visas šīs valodas?

Krievijas Impērija (Vidzemes guberņa) – Vācijas impērija (otrais reihs) – Pirmā Latvijas Republika – PSRS – Vācijas impērija (trešais reihs) – PSRS – Otrā Latvijas Repubika. 

Krievijas impērijas sastāvā. XIX gadsimta sākums. Oficiālā valoda – krievu, vācu, latviešu. Fabriku, rūpnīcu, manifaktūru darba valodas – vācu, angļu, zviedru. Rakstāmmašīnas ražoja galvenokārt amerikāņu, vācu un angļu ražotāji, retāk – itāļi un zviedri. Rīgā darbojās daudzas darbnīcas, kas veica klaviatūru valodas pārveidošanu un rakstāmmašīnu tehnisko apkalpošanu.  Bija tirdzniecības pārstāvji, kuri pārdeva rakstāmmašīnas un piedāvāja to garantijas apkalpošanu. Krievijas impērijā rakstāmmašīnas netika ražotas. Vācu un amerikāņu mašīnas pārveidoja kirilicā. Vācijā ražotās mašīnas Vidzemes guberņā tika lietotas vācu valodā. Pirmajā neatkarīgajā Latvijas Republikā darbojās tirdzniecības pārstāvji, kuri piedāvāja slavenu ražotāju rakstāmmašīnas. Latviešu tastatūru adaptēja galvenokārt no vācu valodas, pievienojot vajadzīgos burtus. LPSR periodā parādījās rakstāmmašīnas, kas tika ražotas PSRS, kuras bija kā kirilicā, tā arī ar latīņu burtiem, un tika izmantotas Padomju Latvijas vajadzībām. Rakstāmmašīnas bija nepietiekamā daudzumā, un šo problēmu risināja, pārtaisot vācu klaviatūras rakstāmmašīnām, kas bija palikušas pēc vāciešiem. Tiek atrastas rakstāmmašīnas, kuras pārveides process nav skāris, tās tā arī palikušas oriģinālajā vācu un angļu variantā. Otrā neatkarīgā Latvijas Republika paver robežas politikai un biznesam. Atkal ir nepieciešamas rakstāmmašīnas dažādās valodās, bet tas jau vairs nav uz ilgu laiku. Progress uzkrāj spēkus un ar datorizētu roku noslauka mehānisko tehniku no galdu virsmām. Kādu laiku perifērija klusi pretojas modes spiedienam, tomēr tā padodas. Viss! Rakstāmmašīnu un to elektrisko palīgu laikmets ir beidzies.